TV& VIDEO

nâng cao chất lượng sống

Nhiều điểm mới lạ trong kỳ họp Hội đồng trẻ em tại TP.HCM

Nhiều điểm mới lạ trong kỳ họp Hội đồng trẻ em tại TP.HCM

VTV.vn - Trong lần tổ chức đầu tiên, kỳ họp Hội đồng Trẻ em TP.HCM có nhiều điểm mới lạ, tạo sự hứng thú đối với người tham gia.