TV& VIDEO

nâng cao đời sống tinh thần

Nâng cao đời sống tinh thần của công nhân ở khu công nghiệp

Nâng cao đời sống tinh thần của công nhân ở khu công nghiệp

VTV.vn -Ngày 11/1, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động trong các KCN, KCX.