nâng cao hiệu quả công tác

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng

VTV.vn - Ban Dân vận Trung ương với Đảng đoàn Hội nhà báo Việt Nam đã ký Chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2016-2021.