TV& VIDEO

nâng cao hiệu quả thi hành án

Đà Nẵng nâng cao chất lượng công tác thi hành án

Đà Nẵng nâng cao chất lượng công tác thi hành án

VTV.vn - Thành phố Đà Nẵng đã áp dụng nhiều biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án, đặc biệt trong các vụ án liên quan đến tín dụng và tranh chấp nhà đất.