TV& VIDEO

nâng cao năng lực Quốc hội

UNDP hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực Quốc hội

UNDP hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực Quốc hội

VTV.vn - Với kinh phí thực hiện 1,7 triệu USD, trong đó 1,5 triệu USD là vốn tài trợ, dự án của UNDP dự kiến hoàn thành cuối năm 2015, tuy nhiên đến nay vẫn tiếp tục được gia hạn.