TV& VIDEO

nâng cao năng lực

Nâng cao năng lực cho hệ thống y tế cơ sở tại 15 tỉnh

Nâng cao năng lực cho hệ thống y tế cơ sở tại 15 tỉnh

VTV.vn - Hơn 1.000 trạm y tế tại 15 tỉnh khó khăn sẽ tiếp tục được Ngân hàng Thế giới và Phái đoàn Liên minh châu Âu đầu tư trang thiết bị y tế, cơ sở hạ tầng trong năm 2018.