TV& VIDEO

nâng cao năng lực

TP.HCM: Nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị

TP.HCM: Nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị

VTV.vn -Bộ Xây dựng đã tổ chức chương trình nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị cho chủ tịch và phó chủ tịch UBND thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh.