TV& VIDEO

nâng cấp hạ tầng

Thành lập Quỹ đầu tư Internet, Trung Quốc quyết trở thành cường quốc mạng

Thành lập Quỹ đầu tư Internet, Trung Quốc quyết trở thành cường quốc mạng

VTV.vn - Trung Quốc đang phát triển cơ sở hạ tầng thông tin, thúc đẩy chiến lược cường quốc mạng của nước này.