TV& VIDEO

nâng chuẩn nghèo

Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền: Từng bước nâng chuẩn nghèo của Việt Nam

Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền: Từng bước nâng chuẩn nghèo của Việt Nam

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, Chính phủ đang xây dựng chuẩn nghèo cho giai đoạn tới, thời gian thực hiện là từ 1/1/2016.