nặng đầu

Tại sao thỉnh thoảng chúng ta có cảm giác nặng đầu?

Tại sao thỉnh thoảng chúng ta có cảm giác nặng đầu?

Ở vị trí bình thường hoặc thẳng đứng, đầu người lớn trung bình nặng từ 10-12 pounds (tương đương 5 - 6kg). Tuy nhiên, có những trường hợp khi đầu có thể nặng hơn bình thường.