TV& VIDEO

nâng độ tuổi

Tăng ngân sách hỗ trợ khi đề xuất nâng độ tuổi trẻ em được thông qua

Tăng ngân sách hỗ trợ khi đề xuất nâng độ tuổi trẻ em được thông qua

VTV.vn - Nếu đề xuất nâng tuổi trẻ em từ dưới 16 lên dưới 18 tuổi được thông qua sẽ đồng nghĩa với việc Nhà nước phải bỏ thêm một phần ngân sách hỗ trợ các em.