TV& VIDEO

nắng hanh

Nắng hanh trải khắp Bắc Bộ trong ngày 18/10

Nắng hanh trải khắp Bắc Bộ trong ngày 18/10

VTV.vn - Trong ngày 18/10, tiết trời nắng hanh, độ ẩm thấp tiếp tục duy trì tại khu vực Bắc Bộ.