TV& VIDEO

năng lực ngoại ngữ

Chỉ 1/3 giáo viên tiếng Anh đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ

Chỉ 1/3 giáo viên tiếng Anh đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ

VTV.vn - Chỉ có hơn 30% giáo viên tiếng Anh phổ thông đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ trên tổng số gần 70.000 giáo viên các cấp... là thống kê của Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020.