TV& VIDEO

năng lượng điện từ

Trung Quốc: Bắc Kinh hoàn tất đóng cửa tất cả nhà máy nhiệt điện than

Trung Quốc: Bắc Kinh hoàn tất đóng cửa tất cả nhà máy nhiệt điện than

VTV.vn - Tổ máy cuối cùng của nhà máy điện Hoa Năng, phía Nam thành phố Bắc Kinh đã chính thức đóng cửa ngày 18/3.