TV& VIDEO

năng lượng hạt nhân vì hòa bình

Thế giới cam kết chống khủng bố hạt nhân

Thế giới cam kết chống khủng bố hạt nhân

VTV.vn - Hội nghị Thượng đỉnh Hạt nhân lần thứ 4 tại Washington DC (Mỹ) tiếp tục thể hiện cam kết chính trị cao nhất trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố hạt nhân.