TV& VIDEO

nâng mức

10 NHTM thí điểm áp dụng các tiêu chuẩn của Basel 2

10 NHTM thí điểm áp dụng các tiêu chuẩn của Basel 2

Theo Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng này đã chọn được 10 ngân hàng thương mại đầu tiên thực hiện thí điểm cho lộ trình tuân thủ Basel 2.