nặng nhọc

Ấn Độ: Hàng triệu trẻ em bị bóc lột sức lao động

Ấn Độ: Hàng triệu trẻ em bị bóc lột sức lao động

 Hàng triệu lao động trẻ em đang được sử dụng ở Ấn Độ, không hề biết rằng mình đang bị bóc lột. Bản thân các em cũng không hề hay biết có sự tồn tại của những điều luật bảo vệ các em.