nặng nhọc

Ấn Độ: Hàng triệu trẻ em bị bóc lột sức lao động

Ấn Độ: Hàng triệu trẻ em bị bóc lột sức lao động

 Hàng triệu lao động trẻ em đang được sử dụng ở Ấn Độ, không hề biết rằng mình đang bị bóc lột. Bản thân các em cũng không hề hay biết có sự tồn tại của những điều luật bảo vệ các em.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive