TV& VIDEO

nắng nóng tại châu Âu

Nắng nóng bất thường ở châu Âu

Nắng nóng bất thường ở châu Âu

VTV.vn - Người dân châu Âu đang trải qua những ngày nắng nóng bất thường.