TV& VIDEO

năng suất làm việc

Năng suất làm việc của cán bộ, công chức TP.HCM phải gấp 2 lần trên cả nước

Năng suất làm việc của cán bộ, công chức TP.HCM phải gấp 2 lần trên cả nước

VTV.vn - Để đáp ứng yêu cầu công việc, theo tính toán, bình quân năng suất lao động của mỗi cán bộ, công chức tại TP.HCM phải cao hơn từ 1,5 - 2 lần so với cả nước.