TV& VIDEO

năng suất thấp

Phát triển nguồn nhân lực là cơ hội để bứt phá trong tái cơ cấu

Phát triển nguồn nhân lực là cơ hội để bứt phá trong tái cơ cấu

VTV.vn - Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chính là cơ hội để bứt phá trong tái cơ cấu khi nguồn lực đầu tư đang có xu hướng giảm.