TV& VIDEO

nâng tải trọng

Đà Nẵng cho phép nâng tải trọng đối với 250 đầu kéo rơ moóc

Đà Nẵng cho phép nâng tải trọng đối với 250 đầu kéo rơ moóc

Tại thành phố Đà Nẵng, hiện có khoảng 250 phương tiện đầu kéo sơ mi rơ moóc được phép nâng tải trọng theo chủ trương của Bộ GTVT.