TV& VIDEO

Não bộ con người

“Những đứa trẻ không ngẩng đầu lên” tại Nhật Bản

“Những đứa trẻ không ngẩng đầu lên” tại Nhật Bản

VTV.vn - Nhiều đứa trẻ tại Nhật Bản đang trở thành nạn nhân của công nghệ. Các em luôn luôn cúi gằm mặt xuống và dán mắt vào màn hình tablet, bước đi trong vô định.