TV& VIDEO

nể nang

Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm 47 chức danh

Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm 47 chức danh

(VTV News)- Bên lề kỳ họp thứ 5, QH khóa XIII, phóng viên VTV đã ghi nhận ý kiến của các đại biểu  xung quanh nội dung bỏ phiếu tín nhiệm đối với những chức danh do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.