TV& VIDEO

nếm thử

4 lễ hội rượu lớn nhất thế giới

4 lễ hội rượu lớn nhất thế giới

Dưới đây là những lễ hội rượu lớn ở khắp nơi trên thế giới diễn ra từ nay cho đến cuối năm 2014, theo tổng hợp của Telegraph.