TV& VIDEO

nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latin

Tổng thống Brazil coi quốc tế là “phao cứu sinh” nền kinh tế

Tổng thống Brazil coi quốc tế là “phao cứu sinh” nền kinh tế

VTV.vn - Theo Tổng thống Brazil, trong lúc đất nước đang đối mặt với đa khủng hoảng, bất đồng chính trị nội bộ, sự giúp đỡ của quốc tế sẽ tạo đà vực dậy nền kinh tế.