TV& VIDEO

nền kinh tế tăng trưởng nhanh

Fitch: Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng mạnh

Fitch: Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng mạnh

VTV.vn - Theo phân tích của Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch, Việt Nam, Paraguay và khu vực châu Phi hạ Sahara là ba thị trường có tiềm năng tăng trưởng mạnh.