TV& VIDEO

nền nhà

Nhiều khu tái định cư ở Hà Nội xuống cấp nghiêm trọng

Nhiều khu tái định cư ở Hà Nội xuống cấp nghiêm trọng

Sau vài năm đưa vào sử dụng, đến nay các hạng mục của một số khu tái định cư ở Hà Nội đã xuống cấp nghiêm trọng: nền nhà sụt lún, rò rỉ nước qua hộp kỹ thuật, thiếu nước sinh hoạt...