TV& VIDEO

nén nhang

Tục lễ chùa đầu năm

Tục lễ chùa đầu năm

Người Việt tin rằng, lễ chùa đầu năm là khởi đầu của mùa xuân, của sự sống, để vạn sự hanh thông.