TV& VIDEO

nếp sống

Đám cưới tập thể đầu tiên tại Hà Nội

Đám cưới tập thể đầu tiên tại Hà Nội

 Hôm nay (17/3), đám cưới tập thể của 10 đôi bạn trẻ đã diễn ra tại Hà Nội.