TV& VIDEO

Ngã Sáu Gò Vấp

TP.HCM cải tạo làn đường nhằm giảm kẹt xe

TP.HCM cải tạo làn đường nhằm giảm kẹt xe

VTV.vn - Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ cải tạo làn đường để cải thiện tình trạng kẹt xe.