TV& VIDEO

ngắc ngoải

Chi bao nhiêu tiền mới được ngồi tán gẫu với Steve Jobs?

Chi bao nhiêu tiền mới được ngồi tán gẫu với Steve Jobs?

 Nếu Steve Jobs vẫn còn sống và "bán" thời gian như Tim Cook, liệu người mua sẽ chịu bỏ ra bao nhiêu tiền cho một buổi "cà phê, tán gẫu" với nhân vật thiên tài này?