TV& VIDEO

ngại khó

Người quản giáo hiến máu cứu sống phạm nhân

Người quản giáo hiến máu cứu sống phạm nhân

14 lần hiến máu cứu sống phạm nhân của Đại úy Phạm Đắc Thắm trong những năm qua có thể xem là thước đo về tấm lòng nhân hậu, bao dung của người chiến sĩ Công an này...