TV& VIDEO

ngâm hóa chất rau muống bào

24 quận, huyện TP.HCM rà soát kinh doanh thực phẩm "bẩn"

24 quận, huyện TP.HCM rà soát kinh doanh thực phẩm "bẩn"

VTV.vn - Lãnh đạo TP.HCM đã yêu cầu Chủ tịch UBND của 24 quận, huyện tăng cường kiểm tra và xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm "bẩn", sử dụng hóa chất độc hại.