TV& VIDEO

ngâm tẩm hóa chất

Phát hiện hàng chục tấn sầu riêng ngâm hóa chất

Phát hiện hàng chục tấn sầu riêng ngâm hóa chất

VTV.vn - Công an tỉnh Đắk Nông vừa phát hiện và buộc tiêu hủy hàng chục tấn sầu riêng ngâm hóa chất trước khi tuôn ra thị trường.