TV& VIDEO

ngăn chặn triệt để

Khó khăn trong việc ngăn chặn nạn cát tặc vùng giáp ranh Hà Nội

Khó khăn trong việc ngăn chặn nạn cát tặc vùng giáp ranh Hà Nội

VTV.vn - Hiện vẫn tồn nạn khai thác cát trái phép tại khu vực xã Vân Hà, Phúc Thọ, Hà Nội, nhưng việc ngăn chặn triệt để tình trạng này còn gặp nhiều khó khăn.