TV& VIDEO

Ngân hàng Á Châu

Fitch giữ nguyên tín nhiệm 4 ngân hàng Việt Nam

Fitch giữ nguyên tín nhiệm 4 ngân hàng Việt Nam

VTV.vn - Hãng đánh giá tín nhiệm quốc tế Fitch Ratings vừa thông báo giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm đối với 4 ngân hàng thương mại của Việt Nam.