TV& VIDEO

Ngân hàng AIIB

Ngân hàng AIIB thêm 13 thành viên mới

Ngân hàng AIIB thêm 13 thành viên mới

VTV.vn - Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) ngày 23/3 đã có thêm 13 thành viên mới, nâng tổng số thành viên của ngân hàng này lên 70.