TV& VIDEO

Ngân hàng Anh

BoE bí mật thành lập 3 ngân hàng mới

BoE bí mật thành lập 3 ngân hàng mới

VTV.vn - Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã bí mật cấp phép thành lập 3 ngân hàng hoàn toàn mới ở nước này.