TV& VIDEO

ngân hàng cho vay

Ngư dân thất nghiệp do bán tàu đợi vay vốn

Ngư dân thất nghiệp do bán tàu đợi vay vốn

VTV.vn - Bán tàu đợi vay vốn Nghị định 67, nhiều ngư dân vùng biển Quảng Nam lâm cảnh thất nghiệp.