TV& VIDEO

ngân hàng EU

14 ngân hàng EU bị đánh giá là thiếu hụt vốn

14 ngân hàng EU bị đánh giá là thiếu hụt vốn

Kết quả đợt kiểm tra khả năng chịu đựng tài chính của các ngân hàng trên toàn EU công bố ngày 27/10 cho thấy có tới 14 ngân hàng trong khu vực vẫn đang thuộc dạng thiếú hụt vốn.