TV& VIDEO

ngân hàng giảm lãi suất huy động

Nhiều ngân hàng lớn giảm lãi suất huy động

Nhiều ngân hàng lớn giảm lãi suất huy động

VTV.vn - NHNN cho biết, một số tổ chức tín dụng lớn, trong đó có các ngân hàng thương mại Nhà nước đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động VND ở các kỳ hạn dưới 1 năm.