TV& VIDEO

Ngân hàng Ngoại thương

Việt Nam có thể nới room ngoại cho các ngân hàng lên trên 30%

Việt Nam có thể nới room ngoại cho các ngân hàng lên trên 30%

VTV.vn - Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Việt Nam có thể nâng giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong cho các ngân hàng lên trên mức hơn 30%.