TV& VIDEO

Ngân hàng Nông nghiệp

Dự án hỗ trợ giới trẻ làm nông nghiệp tại Hàn Quốc

Dự án hỗ trợ giới trẻ làm nông nghiệp tại Hàn Quốc

VTV.vn - Một ngân hàng nông nghiệp Hàn Quốc đã triển khai dự án cho thuê đất với giá rẻ, nhằm khuyến khích giới trẻ tích cực tham gia vào ngành nông nghiệp.