TV& VIDEO

ngân hàng Phát triển BRICS

Hy Lạp được mời tham gia ngân hàng Phát triển BRICS

Hy Lạp được mời tham gia ngân hàng Phát triển BRICS

VTV.vn - Hy Lạp vừa được mời tham gia với tư cách thành viên Ngân hàng Phát triển Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS.