TV& VIDEO

Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Huy động gần 4.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Huy động gần 4.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

VTV.vn - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) phát hành.