Ngân hàng Phương Đông

Một kho cà phê thế chấp 7 ngân hàng?

Một kho cà phê thế chấp 7 ngân hàng?

 Câu chuyện 7 ngân hàng cùng siết nợ 1 kho cà phê là trường hợp điển hình tại tỉnh Bình Dương, bộc lộ rõ nét nhất những bất cập trong hoạt động tín dụng cho vay.