TV& VIDEO

ngân hàng quốc tế

Các ngân hàng có trụ sở tại London với bài toán “ra đi hay ở lại”

Các ngân hàng có trụ sở tại London với bài toán “ra đi hay ở lại”

VTV.vn - Sau Brexit, nhiều ngân hàng quốc tế đã cân nhắc việc chuyển một phần hoạt động kinh doanh từ London về châu Âu để đảm bảo khả năng tiếp cận khối thị trường chung.