TV& VIDEO

ngắn hơi

9 loại mỹ phẩm bạn nên nói "Không" trong năm nay

9 loại mỹ phẩm bạn nên nói "Không" trong năm nay

 Cũng giống như quần áo và phụ kiện, trang điểm cũng theo xu hướng rõ ràng. Khi nói đến các xu hướng làm đẹp năm nay, có một vài sản phẩm sau đây bạn cần tránh.