TV& VIDEO

ngăn ngừa bệnh

Hàn Quốc ban hành đạo luật mới hạn chế sự bùng phát của MERS

Hàn Quốc ban hành đạo luật mới hạn chế sự bùng phát của MERS

VTV.vn - Hàn Quốc đã ban hành đạo luật mới nhằm hạn chế sự bùng phát của Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS).