TV& VIDEO

ngân quỹ

Tiết kiệm tiền nên bắt đầu từ đâu?

Tiết kiệm tiền nên bắt đầu từ đâu?

 “Vợ chồng tôi dự định bắt đầu tiết kiệm trong năm tới để phấn đấu mua nhà. Vậy có những nguyên tắc chung hay lời khuyên thiết thực nào cho vấn đề này hay không?”