TV& VIDEO

ngang tầm

Tổng Bí thư dự kỷ niệm 20 năm Đại học Quốc gia

Tổng Bí thư dự kỷ niệm 20 năm Đại học Quốc gia

 Sáng 9/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đại học Quốc gia Hà Nội.